Privacyverklaring

Introductie
Den Hartog & Van Heijst is een adviesbureau op het gebied van personeelsmanagement. Onze DoorStart-procedure is een methode van individuele loopbaanadvisering/begeleiding, met uitgangspunten zoals beschreven op onze website (www.dhvh.nl).

Deze privacyverklaring geldt voor cliënten, contacten met opdrachtgevers, zakelijke relaties in ons netwerk en bezoekers van de website.

Voor deze privacyverklaring verstaan wij onder:

  • Cliënt: een persoon die deelneemt aan één van onze DoorStart-procedures.
  • Opdrachtgever: een organisatie die Den Hartog & Van Heijst inschakelt voor het uitvoeren van diensten.
  • Derde partijen: zakelijke relaties in ons netwerk.

Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over individuen te verzamelen in het kader van de begeleiding in één van onze DoorStart-procedures. Het type werk brengt met zich mee dat Den Hartog & Van Heijst persoonlijke informatie verwerkt op basis van vertrouwelijkheid, soms zonder dat de betrokken cliënt hiervan op de hoogte is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het inschakelen van derde partijen in het netwerk van
Den Hartog & Van Heijst ten behoeve van de begeleiding in een DoorStart-procedure. De cliënt geeft hiervoor toestemming door ondertekening van onze inspanningsverplichting.

Den Hartog & Van Heijst verzamelt de volgende gegevens
Van de cliënt: indien een cliënt zich aanmeldt voor één van onze DoorStart-procedures verzamelt Den Hartog & Van Heijst de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, woonplaats etc. in de vorm van een cv van de cliënt.
  • Motivatiebrieven e.d. ten behoeve van sollicitaties.
  • Indien van toepassing: uitkomsten en verslagen van een beknopt psychologisch onderzoek in het kader van een DoorStart-begeleiding.

Van de opdrachtgever: achtergrondinformatie over de organisatie en het functioneren van de cliënt in die organisatie. Deze informatie wordt vertrouwelijk gebruikt in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met Den Hartog & Van Heijst.

Bewaartermijn
Den Hartog & Van Heijst verwerkt en bewaart persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren in het kader van een Door-Start-procedure. Na afloop van deze procedure wordt, in het kader van de follow-up, de persoonlijke informatie maximaal één jaar bewaard. Daarna worden alle gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
Informatie voortkomend uit een psychologisch onderzoek wordt, volgens de richtlijnen van het NIP, één jaar na dato vernietigd.

Rechten
Een cliënt of opdrachtgever is niet verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken aan Den Hartog & Van Heijst. Als dat niet gebeurt, kan dit betekenen dat Den Hartog & Van Heijst haar diensten niet optimaal kan uitvoeren. Toestemming voor het gebruik van persoonlijke informatie wordt gegeven door de cliënt wanneer deze kiest voor één van onze DoorStart-procedures en met de ondertekening van de inspanningsverplichting akkoord gaat met ons privacybeleid. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Ook kan Den Hartog & Van Heijst gevraagd worden te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens.
Een cliënt kan altijd navragen welke persoonlijke informatie Den Hartog & Van Heijst bewaart: hij kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen, verzoeken om dataportabiliteit van gegevens, bezwaar aantekenen tegen verwerking door Den Hartog & Van Heijst of verwijdering van gegevens vragen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@dhvh.nl: zo’n verzoek wordt binnen twee weken afgehandeld. Eventuele klachten over hoe Den Hartog & Van Heijst persoonlijke informatie gebruikt, kunnen ook naar dit adres gestuurd worden. Een opdrachtgever wordt in principe procesmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de opdracht.

Opslag en beveiliging
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen binnen de EU. De data wordt binnen Den Hartog & Van Heijst beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van cliënten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of misbruik.

Derde partijen
Den Hartog & Van Heijst schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die op beperkte schaal (doorgaans betreft het alleen het cv van de cliënt) persoonlijke informatie van cliënten ontvangen. Het betreft hier netwerkcontacten van Den Hartog & Van Heijst die kunnen worden ingeschakeld als adviseur voor een cliënt in een lopende DoorStart-procedure. Adviezen variëren van verkenning van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt tot actieve bemiddeling naar nieuwe functies. Deze derde partijen mogen deze persoonlijke informatie alleen gebruiken in dat kader. Ze zijn verplicht die informatie geheim te houden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Wijzigingen
Den Hartog & Van Heijst kan deze privacyverklaring periodiek wijzigen. Indien dit van toepassing is, zullen klanten, kandidaten en andere contacten van Den Hartog & Van Heijst hierover worden geďnformeerd.

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 afgegeven door:
Den Hartog & Van Heijst
Develweg 30
3333 LA Zwijndrecht
Tel.nr. 078 – 619 24 95