Gedragscode

 1. Deze code legt de verhouding vast tussen de bij DoorStart betrokken partijen: de werkgever, de werknemer en Den Hartog & Van Heijst.
 2. Den Hartog & Van Heijst houdt zich met de uitvoering van DoorStart aan de wet, de gedragscodes van N.I.P en N.V.P., en aan onderstaande gedragsregels.
 3. Den Hartog & Van Heijst zal vermijden dat, in de relatie met de opdrachtgever, andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen teneinde de onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever te kunnen waarborgen.
 4. Den Hartog & Van Heijst zal de rechtspositie van werkgever en werknemer niet beïnvloeden.
 5. Den Hartog & Van Heijst aanvaardt slechts opdrachten waarvoor zij de kennis, ervaring en werkcapaciteit bezit.
 6. Door het verlenen van een DoorStart-opdracht verklaart de werkgever dat hij het feit van aanvaarding van DoorStart door de werknemer niet zal zien als incompetentie van de werknemer of het bestaan van een onwerkbare situatie, noch als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe.
 7. Den Hartog & Van Heijst handelt vanuit volledige integriteit, hetgeen o.a. inhoudt:
  • aanvaarden van opdrachten met instemming van werkgever en werknemer
  • handelen op het kruispunt van belangen van deze partijen en
  • voorkomen van schade voor deze partijen.
 8. De werknemer is vrij, na een oriënterend gesprek met Den Hartog & Van Heijst, een DoorStart-aanbod van zijn werkgever al dan niet te accepteren. De werknemer kan ook tijdens de procedure besluiten deze te beëindigen.
 9. Den Hartog & Van Heijst begeleidt slechts werknemers die hiertoe gemotiveerd zijn: vrijwilligheid en inzet zijn noodzakelijke voorwaarden voor acceptatie en uitvoering van een DoorStart-opdracht.
 10. Den Hartog & Van Heijst respecteert de vertrouwelijkheid en de privacy van de werknemer en de werkgever, zowel jegens elkaar als jegens derden, zoals ook vastgelegd in onze privacyverklaring.
Zwijndrecht, mei 2018.