DoorStart-procedures

DoorStart Carrière Management
DoorStart Carrière Management is erop gericht de cliënt zicht te geven op zijn mogelijkheden op de externe arbeidsmarkt en hen vervolgens te coachen bij de benadering van zijn arbeidsmarkt. Onze begeleiding maakt dat een cliënt snel en efficiënt nieuwe carrièremogelijkheden kan exploreren en door ons bemiddeld kan worden naar een volgende functie.

DoorStart BuitenKansen
DoorStart BuitenKansen is erop gericht cliënten zicht te geven op hun mogelijkheden op de externe markt. Persoonlijke coaching in individuele gesprekken en (optioneel) een aantal workshops vergroten vervolgens de kans van slagen op de arbeidsmarkt.

DoorStart Individuele Coaching
DoorStart Individuele Coaching is een procedure waarbij het functioneren van een cliënt binnen zijn eigen organisatie in korte tijd op een hoger plan wordt gebracht.

DoorStart ID-Plus
DoorStart ID-Plus is opgezet voor mensen die, met behoud van de bestaande rechtspositie, zich gemotiveerd willen inzetten om weer aan de slag te komen, gedetacheerd buiten de eigen organisatie.