DoorStart

Veelal zijn ontwikkelingen binnen een organisatie voor individuele werknemers aanleiding tot bezinning op hun positie. Onze DoorStart-procedures helpen hen hierbij keuzes te maken en zelf een nieuwe toekomst vorm te geven. Wij realiseren ons dat belangen en (wederzijdse) verplichtingen hierbij groot zijn. Wij durven het aan een inspanningsverplichting aan te gaan met een werknemer. Vandaar: wie durft te kiezen voor DoorStart, kiest voor concreet resultaat!

Daarbij staat de situatie van iedere individuele cliënt centraal. Afhankelijk van zijn eigen specifieke vragen en behoeften kunnen wij, dankzij de gefaseerde opbouw van deze procedure, een op maat gemaakte begeleiding aanbieden.